I sesja

1 dzień – 12 października 2017 (czwartek)

9.00-10.30      Wprowadzenie, Katarzyna Łazucka-Cegłowska
                     - znaczenie jakości roślin w procesie zakładania zieleni
                     - z czego wynika jakość roślin?
                     - podstawowe pojęcia opisujące materiał roślinny w odniesieniu do drzew, krzewów i bylin na przykładach
                       Narzędzia informacyjne ZSzP:
                     - e-katalogroslin.pl
                     - Katalogi Roślin
                     - Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego

10.30-10.40    przerwa

10.40-12.40    Parametry jakościowe w praktyce, Katarzyna Łazucka-Cegłowska
                     - jakie stosuje się najczęściej pojemniki, opakowania, oznaczenia? 
                     - jak wybrać dobry materiał roślinny?
                     - przykłady różnych standardów jakościowych dla roślin w pojemnikach, z bryłą i bez bryły

12.40-13.30    przerwa obiadowa

13.30-14.30    Weryfikacja elementów składowych dokumentacji przetargowej i projektowej, Tomasz Samsel
                     - jak uniknąć błędów projektowych

14.30-15.30    Poprawna koordynacja realizowanego projektu terenu zieleni, cz. 1, Tomasz Samsel
                     - planowanie prac (tworzenie harmonogramu i etapowanie robót)
                     - prowadzenie dokumentacji budowy

15.30-15.40    przerwa

15.40-18.00    Poprawna koordynacja realizowanego projektu terenu zieleni cz. 2, Tomasz Samsel
                     - postępowanie w niestandardowych sytuacjach na placu budowy
                     - interakcje z lokalną społecznością


2 dzień – 13 października 2017 (piątek)

8.00-10.00      Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - krzewy liściaste, cz. 1, dr Wiesław Szydło

10.00-10.10    przerwa

10.10-12.10    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - krzewy liściaste, cz. 2, dr Wiesław Szydło

12.10-12.40    przerwa obiadowa

12.40-15.40    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - byliny, Natalia Marcinkowska-Chojnacka

15.40-15.50    przerwa

15.50-17.00    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - trawy, Natalia Marcinkowska-Chojnacka

II sesja

3 dzień – 19 października 2017 (czwartek)

9.00-11.10    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - drzewa i krzewy iglaste, cz. 1, dr Wiesław Szydło

11.00-11.10    przerwa

11.10-12.10    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - drzewa i krzewy iglaste, cz. 2, dr Wiesław Szydło

12.10-13.10    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - róże, dr Andrzej Pacholczak

13.10-13.40    przerwa obiadowa

13.40-15.40    Sadzenie i pielęgnacja, cz. 1, dr Andrzej Pacholczak
                     - omówienie sadzenia roślin z pojemnika, z bryłą i bez bryły

15.40-15.50    przerwa

15.50-18.00    Sadzenie i pielęgnacja cz. 2, dr Andrzej Pacholczak
                     - pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu
                     - pielęgnacja roczna – przycinanie, zabezpieczanie przed zimą, nawożenie

4 dzień – 20 października 2017 (piątek)

8.00-10.00      Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - drzewa liściaste, dr hab. Jacek Borowski

10.00-10.10    przerwa

10.10-12.10    Podstawowe gatunki roślin ozdobnych - pnącza, rośliny wrzosowate, dr hab. Jacek Borowski

12.10-12.40    przerwa obiadowa

12.40-14.50    Ochrona roślin, cz. 1, dr Wiesław Szydło
                     - najpopularniejsze szkodniki i choroby oraz sposoby ich zwalczania

14.50-15.00    przerwa

15.00-17.00    Ochrona roślin, cz. 2, dr Wiesław Szydło

III sesja i egzamin

5 dzień – 27 października 2017 (piątek)

9.00-10.30    Zajęcia praktyczne, Katarzyna Łazucka-Cegłowska
                     - sadzenie krzewów w pojemniku oraz bez bryły korzeniowej
                     - jakość roślin,
                     - zabezpieczanie i odkrywanie z osłon zimowych

10.30-10.40    przerwa

10.40-12.10    Zajęcia praktyczne, dr Andrzej Pacholczak
                     - cięcie krzewów
                     - rozpoznanie roślin
                     - rozpoznanie patogenów
                     - nawożenie - rodzaje, wykonanie

12.10-12.50    przerwa obiadowa

12.50-14.50    Zajęcia praktyczne, Jan Grąbczewski
                     - sadzenie drzewa z zastosowaniem systemu nawadniającego i stabilizującego
                     - cięcie drzew

14.50-15.00    przerwa

15.00-16.00    Egzamin