dr hab. inż. Jacek Borowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika PTD. Wykładowca drzewoznawstwa i dendrologii na warszawskiej SGGW, z którą związął swą pracę naukową — Katedrą Roślin Ozdobnych, Samodzielnym Zakładem Dendrologii (był jego kierownikiem) oraz Katedrą Ochrony Środowiska. Obecnie profesor nadzwyczajny. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat zastosowania drzew i pnączy w środowisku zurbanizowanym. W wolnych chwilach — narciarz i żeglarz.
 

mgr inż. Jan Grąbczewski
Absolwent SGGW, doświadczony szkółkarz, jeden z pionierów pojemnikowej uprawy roślin ozdobnych w Polsce. Pochodzi z rodziny szkółkarskiej specjalizującej się w hodowli róż. Po praktyce studenckiej w Holandii rozszerzył asortyment przechodząc na produkcję roślin iglastych. Pod koniec lat 70. równie cenne okazało się doświadczenie zdobyte w szkółkach niemieckich produkujących młodzież.  Obecnie w ramach rodzinnej firmy Grąbczewscy, prowadzi specjalistyczne gospodarstwo produkujące drzewa alejowe, kontynuując jednocześnie współpracę ze środowiskiem branżowym za granicą – zwłaszcza holenderskim, niemieckim i z krajami skandynawskimi.  Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Związku Szkółkarzy Polskich. Działa aktywnie na rzecz szerzenia wiedzy ogrodniczej i promowania dobrych praktyk szkółkarskich, prowadząc wykłady, zajęcia ze studentami i szkolenia. Jest jednym z pomysłodawców i autorów publikacji "ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego", opracowania wydanego dla urzędników i użytkowników materiału szkółkarskiego przez Związek Szkółkarzy Polskich.

  mgr inż. Katarzyna Łazucka-Cegłowska
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 2000 pracuje w rodzinnej szkółce Łazuccy. Obecnie jest jej właścicielką. Od 15 lat zajmuje się sprzedażą roślin na rynek polski i europejski. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla firm z branży ogrodniczej. Częsty gość programów telewizyjnych takich jak „Rok w ogrodzie”, autorka publikacji prasowych i uczestniczka wielu konferencji. Współautorka książki „Drzewa i krzewy liściaste”. Członek Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich, gdzie aktualnie sprawuje funkcję przedstawiciela zarządu w regionie mazowieckim. Jej największą pasją jest projektowanie ogrodów.
  mgr inż. Natalia Marcinkowska-Chojnacka
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego i studium podyplomowego w zakresie projektowania ogrodów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbyła roczne stypendium w ogrodach botanicznych Longwood Gardens, USA, w szkółce roślin ozdobnych Andre Briant we Francji i szkółce bylinowej - Howard & Kooji w Wielkiej Brytanii. Autorka wielu artykułów w prasie ogrodniczej i tłumaczeń z jęz. angielskiego branżowej literatury. Członek Związku Szkółkarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pracuje w rodzinnej szkółce bylin istniejącej od 1990 r.
  dr inż. Andrzej Pacholczak
Absolwent Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Po uzyskaniu w 2005 roku tytułu Doktora Nauk Rolniczych, zatrudniony w Katedrze Roślin Ozdobnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi ze studentami ćwiczenia, wykłady i seminaria o tematyce powiązanej ze szkółkarstwem ozdobnym. Współpracuje ze szkółkarzami w zakresie doradztwa i popularyzacji wiedzy na temat agrotechniki szkółkarskiej oraz rozmnażania krzewów ozdobnych.
  dr inż. Tomasz Samsel
Absolwent Ogrodnictwa na UWM w Olsztynie oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na SGH w Warszawie. Przez kilka lat wykładowca w szkole policealnej na kierunku - Architektura Krajobrazu, rośliny ozdobne oraz zakładanie terenów zieleni. Podczas 6-miesięcznych praktyk zawodowych w Nowym Jorku zdobywał doświadczenie przy zakładaniu ogrodów i wystroju wnętrz roślinnością. Obecnie pełni funkcję dyrektora w firmie wykonawczej, gdzie przygotowuje i koordynuje proces powstawania „zielonych" inwestycji w mieście.
Na przestrzeni ostatnich 8 lat przyczynił się do realizacji kilkudziesięciu kluczowych inwestycji w kilku miastach Polski, m.in. w Warszawie, Olsztynie, Płocku, Zakopanem, Łodzi. Obecnie na warszawskiej SGGW pracuje nad doktoratem, którego tematem jest zapobieganie i rozwiązywanie problemów podczas budowy terenów zieleni
  dr inż. Wiesław Szydło
Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Wieloletni pracownik w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW, wprowadzający studentów w tajniki szkółkarstwa ozdobnego. Autor wielu publikacji oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych popularyzujących uprawę roślin ozdobnych w Polsce. Jego artykuły ukazują się w licznych czasopismach ogrodniczych. Członek Związku Szkółkarzy Polskich aktywnie działający w jego zarządzie. Od lat prowadzi własne gospodarstwo szkółkarskie i aktywnie działa w zarządzie Związku Szkółkarzy Polskich. Opiekun, konsultant i doradca merytoryczny najnowszego wydania Katalogu Roślin.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com